Te Miringa Te Kakara Marae

Te Miringa Te Kakara was a very old marae and Papakāinga and was the site of the last known whare wānanga of Tainui. The marae was built by Te Rā Karepe and others from Raukawa, Rereahu, Maniapoto, Tuwharetoa, Whanganui, Waikato , Te Arawa, Taranaki, and Tairawhiti, following the directions of an old Kuia called Ngāharakeke of Ngāti Pare who described a particular shaped house that appeared in her dreams.

Te Miringa Te Kakara was completed in the mid 1850s and erected entirely without nails its roof was made of Tōtara Bark. The marae’s four doors are placed at the cardinal points of North, South, East and West.

Some of the subjects taught at the Whare Wānanga covered Astronomy, Genealogy and Natural Medicine, to name a few.

This unique building however was destroyed by fire in 1982. Recently a concept to rebuild was presented to the Marae Trustee’s to consider.

Te Ihingarangi Marae

Te Ihingarangi Marae Papakāinga, Waimiha Ngati Teihingarangi, Rereahu.

Panukunuku mai ki te taha ote ara o TURONGO – Teihingarangi were encouraged to shift close to the Railway Line known as

‘The pathway of Turongo.’

The old Marae Otamatea was situated at least two or three hours walk away, might have been further on the farm now known as Te Tarata.

Te Ihingarangi is located at the southern end of the small settlement of Waimiha between Benneydale and Ongarue.

Te Ihingarangi Marae Papākainga, Waimiha Ngati Teihingarangi, Rereahu.

Panukunuku mai ki te taha ote ara o TURONGO – Teihingarangi were encouraged to shift close to the Railway Line known as

‘The pathway of Turongo.’

The old Marae Otamatea was situated at least two or three hours walk away, might have been further on the farm now known as Te Tarata.

Te Ihingarangi is located at the southern end of the small settlement of Waimiha between Benneydale and Ongarue.

Mangapeehi Marae

Mangapeehi Pā is located in Mangapeehi, 30 km southwest of Te Kūiti. Its iwi is Rereahu.

The wharenui is named Rereahu. Wehi Te Ringitanga and his wife Te Huinga Waikohika were instrumental in establishing Mangapeehi Pā for their Rereahu Whānau. Mahuri Tawhana alongside Whānau built the Whare.

te hape pa
te hape pa

Te Hape Marae

Pureora te maunga, Waimiha te awa, Tuwhakahekeao te hāpu, Rereahu te iwi, Tainui te waka.

Te Hape Pā is located between Te Hape B Ahuwhenua. Situated between Nga Puke Tua Rua and Pā Harahara Papakāinga. Te Hape Pā became a Papakāinga so Kaitīaki Tūpuna were closer to all tāonga as Tauiwi entered the area and began to mill native tree tāonga. Protecting all tāonga was important to Te Ringitanga Tūpuna: which insured them all that their whakapapa, hitori, tikanga would thrive through their mokopuna, i nga wā katoa.

Wharepuni, Kaha Tua Tini, was dedicated to Te Taroa Te Ringitanga in 1932 by his tuakana Te Wehi Te Ringitanga. Nga Uru Mahora te Wharekai, stands alongside her tāne Kaha Tua Tini. Both Tupuna whare continue to sustain their Te Ringitanga mokopuna today. Mauriora

Te Koura Marae

Te Koura Marae Papakāinga, Ngāti Urunumia, Ngāti Pahere, Rereahu, Maniapoto. Home of Rangawhenua Tawhaki it is said a Tohunga of immense knowledge

Rangawhenua also known for the proverb ( kia hora te marino, kia whakapapapounamu te moana, ka tere te karohirohi )

The meeting house is named Te Karohirohi.Te Koura marae is located on the side of the highway between Ongarue and Taumarunui.

Hia Kaitupeka Marae

Hia Kaitupeka marae is located 12 kilometres northeast of Taumaranui. Its primary hapu are Hari and Te Kanawa of Ngati Maniapoto.

The wharenui is named Hari. 

Hia Kaitupeka marae connects ancestrally to the Tainui waka, the awa Ongarue and the maunga Hikurangi.

 

Otewa Marae

Ko Rangitoto te Maunga, 

Ko Waipa te Awa,

Ko Rereahu te Matua, Ko te Ihingarangi te Tuakana, Ko Maniapoto te Mana, 

Ko Ngāti Raukawa, Ngāti Rereahu,  Ngāti Maniapoto, Ngāti Matakore, Ngāti Paretapoto, Ngāti Urunumia me Ngāti Ngutu nga Hapu / Iwi.

Ko te Hokingamai ki te Nehenehenui te Marae.

987 Otewa Road,  RD5, Otorohanga 3975 

Te Ahoroa Marae

Ko nga aho o te harakeke, ona roa, me te pai mo te raranga kete whariki

Ko Rangitoto te maunga,

Ko Waipa me Mangarapa nga awa,

Ko Te Whiu te tupuna

Ko Rereahu te rangatira

Mai te maunga Hikurangi’ ki Mangaronga’ awa ka piki e nga puke kia kawe nga awawa, ki Otewa’, ki Turamoe’, ki Owawenga’, ki Te Ahoroa’, ki Te Hape’, ki Pureora’ maunga, ka matakitaki atu ki Miringa Te Kakara’ te nohonga o nga whare wananga o Raukawa’, Rereahu’ me te tamaiti mokopuna a Maniapoto’.